• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem

Hilde Svenning ny daglig leder i Hinnstein

Hilde Svenning tiltrer som ny daglig leder i Hinnstein 1.mars 2019.

Ny medarbeider innen areal og samferdsel

Stian Johansen er ansatt som sivilingeniør innen areal og samferdsel i Hinnstein AS.

Ny medarbeider innen VA-teknikk

Maria Caroline Paulsen (28) er ansatt som sivilingeniør på vann- og miljøteknikk i Hinnstein AS. 

Ny medarbeider innen VVS-teknikk

Kristian Bang Rødseth er ansatt som ingeniør innen VVS-teknikk i Hinnstein AS.

Oppstart av planarbeid, Samagata 72

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved om oppstart av arbeid vedrørende reguleringsendring for et område i Samagata i Harstad kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Oppstart av planarbeid, Lilleskånland flermannsbolig

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for et område på Lilleskånland i Skånland kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ingen forbindelse

Oppstart reguleringsplan Grønlia boligfelt

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for Grønlia boligfelt i Breivika i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Grønlia AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

Detaljregulering boligtomter Brovingen

Varsel om utvidet planområde. 08.09.2017

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved utvidet planområde for detaljregulering av boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen i plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises til opprinnelig varsel om oppstart av planarbeid, datert september 2015.

Vår oppdragsmengde er økende og vi trenger dyktige medarbeidere til flere fagområder. Ønsker du å bidra?

Hinnstein søker nye medarbeidere

Vi ønsker å ansette Fagleder Bygg og Bygningsingeniør (RIB)

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no