• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem

Hilde Svenning ny daglig leder i Hinnstein

Hilde Svenning tiltrer som ny daglig leder i Hinnstein 1.mars 2019.

Ny medarbeider innen areal og samferdsel

Stian Johansen er ansatt som sivilingeniør innen areal og samferdsel i Hinnstein AS.

Ny medarbeider innen VA-teknikk

Maria Caroline Paulsen (28) er ansatt som sivilingeniør på vann- og miljøteknikk i Hinnstein AS. 

Ny medarbeider innen VVS-teknikk

Kristian Bang Rødseth er ansatt som ingeniør innen VVS-teknikk i Hinnstein AS.

Ingen forbindelse

Oppstart reguleringsplan Grønlia boligfelt

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for Grønlia boligfelt i Breivika i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Grønlia AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

Detaljregulering boligtomter Brovingen

Varsel om utvidet planområde. 08.09.2017

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved utvidet planområde for detaljregulering av boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen i plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises til opprinnelig varsel om oppstart av planarbeid, datert september 2015.

Oppstart reguleringsendring for Mustaparta II, Harstad

I medhold av PBL § 12-8 varsles det med dette oppstart av planarbeid for boligfelt Mustaparta II. Gjeldende reguleringsplan er Mustaparta II med arealplan-ID 576. Planen ble vedtatt 24.02.2016. Det tas sikte at planarbeidet kan behandles som mindre endring eller reguleringsendring jf. PBL § 12-14. Tilbakemeldingene gjennom varsling og uttaleprosess vil avgjøre om saken kan behandles som en mindre endring eller om den må behandles som en ordinær reguleringsendring.

 

Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Musta AS.

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidene.

Ingen forbindelse

Oppstart reguleringsplan bussholdeplasser i Borgveien, holdeplassnavn Elveveien

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for bussholdeplasser i Borgveien med holdeplassnavn "Elveveien" i Harstad. Planarbeidet

utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

Vår oppdragsmengde er økende og vi trenger dyktige medarbeidere til flere fagområder. Ønsker du å bidra?

Hinnstein søker nye medarbeidere

Vi ønsker å ansette Fagleder Bygg og Bygningsingeniør (RIB)

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no