• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem

Flåtta boligfelt

Hinnstein AS prosjekterer infrastruktur i Flåtta boligfelt på Liland for Flåtta Eiendom AS.

Denne uken var vi på befaring for å registrere faktiske forhold som underlag for prosjekteringsarbeidet. Vi hadde med oss landmåler for å måle inn objekter med GPS som deretter tas inn i prosjekteringsverktøyet. Prosjektering skal være ferdig i løpet av 2019.

Ny medarbeider innen bygg- og anleggsteknikk

Stine Sareussen (24) er ansatt som ingeniør i Hinnstein AS innen bygg- og anleggsteknikk, og startet hos oss 1. november 2018.

Ny fagkoordinator ved bygg- og anleggsteknikk

Olav Frantzen (64) er ansatt som fagkoordinator i Hinnstein AS i faggruppe bygg- og anleggsteknikk og startet hos oss 01. november 2018.

Ny medarbeider innen vann- og miljøteknikk

Bertil Munkeby (32) er ansatt som Ingeniør i Hinnstein AS i faggruppe vann- og miljøteknikk og startet hos oss 27. august 2018.

Varsel om planstart – Sundquistjordet II

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område i Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune i hovedsak tilknyttet eiendom 23/2, som vist på vedlagte kartutsnitt. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver Sundquist Eiendom AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Varsel om planstart, Kvæfjord Miljøjord

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Kvæfjordeidet i Kvæfjord kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen. 

Varsel om planstart, Roholtveien II

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område i Nedre Holtet i Harstad kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Oppstart av planarbeid, Samagata 72

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved om oppstart av arbeid vedrørende reguleringsendring for et område i Samagata i Harstad kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Vår oppdragsmengde er økende og vi trenger dyktige medarbeidere til flere fagområder. Ønsker du å bidra?

Hinnstein søker ny medarbeider

Vi ønsker å ansette Bygningsingeniør (RIB)

Hinnstein søker ingeniørstudent

Er du interessert i bedriftsutvikling og entreprenørskap? KUPA og UiT søker studenter til å delta på KUPA Innovasjonsstudent, der hensikten er å koble studenter med innovative virksomheter i Sør-Troms, Midt-Troms og Ofotregionen. Internshipet vil være knyttet opp mot virksomhetens innovasjons- og utviklingsprosjekter. Som deltager får du mulighet til å delta på tre faglige samlinger om entreprenørskap og innovasjon og andre arrangementer i KUPAs gründernettverk. Som Innovasjonsstudent vil du få verdifull og relevant erfaring med praktisk innovasjonsarbeid, samtidig som du blir kjent med regionens næringsliv og knytter viktige kontakter for fremtiden.

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no