• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Aktuelt

Aktuelt

Oppstart reguleringsplan og offentlig høring planprogram, Holmen Industriområde

I medhold av PBL §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Holmen Industriområde. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Holmøy Maritime AS og plansamarbeid med Sortland kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Bladet Vesterålen.

Reguleringsendring Harstad Skole

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av mindre reguleringsendring for Harstad Skole. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på artikkelen.

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

Hensikt

Hensikten med reguleringsendringen er å hjemle areal for skråninger (fylling/skjæring) langs fortauene som skal opparbeides.

Detaljregulering Rødbergveien - fortau og gang-/sykkelvei

Varsel om ytterligere utvidet planområde. 07.10.2016

I medhold av PBL varsles herved utvidelse av detaljregulering for fortau og gang-/sykkelvei langs Rødbergveien i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på plankart.

Det vises til varsel om oppstart for Rødbergveien datert 27. februar 2015 og varsel om utvidet planområde datert 12. februar 2016.

 

Bakgrunnen for ytterligere utvidet planområde er å hjemle følgende i planen:

  • Gang- og sykkelveg med nærføring* langs Mercurvegen. (* Bygges tilsvarende som et fortau)
  • Redusere regulert vegareal ved påkjøringsrampe Rv. 83
  • Hjemle gjeldende industriområde i sjøen fra gammel reguleringsplan
  • Etablere busstopp «Aspenveien» langs Gangsåsveien.
  • Midlertidig riggområde på GNR/BNR 56/498 og 819

Tidligere varslet omfang vises med rød plangrense i plankart. Utvidet del vises med sort plangrense i plankart.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse. Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 04. november 2016 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

Detaljregulering Kollektivknutepunkt Harstadbotn

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for kollektivknutepunkt Harstadbotn. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på artikkelen.

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

 

Hensikt

Det skal etableres et kollektivknutepunkt i Harstadbotn for korrespondanse mellom de fremtidige busslinjene 3, 4 og 5.

 

Linje 3: Trondenes – Stangnes

Linje 4: Blåbærhaugen (Tine Meierier) – Stangnes fergekai

Linje 5: Stornes fergekai – Fagerlia (Novkollen)

 

Busstopp etableres på begge sider i Seljestadveien som betjenes av linje 3 og 4. I Borgveien etableres busstopp for at linje 5 skal korrespondere med stoppene i Seljestadveien. Linje 5 skal trafikkere St.Olavsgate og Landsåsveien, via Borgveien.

 

Det arrangeresinformasjonsmøte onsdag 27. april 2016 i Rådhuskantina kl. 18:30-20:30 for å informere berørte parter. Det vil også være anledning til å stille spørsmål.

Detaljregulering Trondarnes Folkehøgskole

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for barnehage ved Trondarnes folkehøgskole i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Trondarnes Folkehøgskole. Aktuelle grenser er vist på plankart.

 

Hensikt med planarbeidet er å detaljregulere for nytt frittstående barnehagebygg med plass til ca. 60 barn fordelt på tre avdelinger. Barnehagen skal være på ett plan.

HENT bygger kontorbygg i Harstad

HENT har inngått kontrakt med Kaarbø Eiendom ANS om bygging av et nytt kontorbygg i Harstad. Oppdraget vil for HENT sin del være på om lag 240 millioner kroner (eks. mva.).

I samarbeide med oppdragsgiver Kaarbø Eiendom ANS og leietaker Statoil skal HENT AS gjennomføring videreutvikling og bygging av kontorbygg i Harstad. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Rift AS i samarbeid med A3 Arkitektkontor og SJ Arkitekter. Arealet vil bli om lag 11 000 kvm og skal kunne huse opptil 600 arbeidsplasser.

 

Les mer her.

LNS signerte Bjarkøyforbindelsen

Mandag 4. august ble en merkedag for Bjarkøyforbindelsen da fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) og administrerende direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) signerte kontrakten for første del av prosjektet.

Les mer her.

Harstadpakken vedtatt i Stortinget

Stortinget vedtok den 19. juni utbygging og finansiering av Harstadpakken. 

A3 og SJ skal tegne Statoils Harstad‐kontor

SJ arkitekter gikk i samarbeid med A3 arkitekter av med seieren i konkurransen om Statoils nye kontor i HarstadOppdragsgiver er Kaarbø Eiendom ANS.
Oljeselskapet har valgt å la sin nordområdesatsing ha sitt utspring i en gammel industritomt i sjøkanten, sentralt i Harstad. Signalbygget skal etter planen være 11.000 m2 stort, huse 600 arbeidsplasser og stå ferdig i 2017.

Les mer her.

 

Klar for inngå flere kontrakter i Statnetts milliardprosjekt

Statnett har fått de siste nødvendige brikkene på plass for å inngå kontrakter på ledning og stasjon på Ofotoen-Balsfjord-prosjektet.

Totalkostnaden for hele utbyggingsprosjektet er beregnet til mellom 3,2 og 3,7 milliarder kroner.

Les mer her...

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no