• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Aktuelt / Et skoleeksempel på energisparing

Et skoleeksempel på energisparing

Fem videregående skoler i Aust-Agder har redusert sitt energiforbruk og bedret miljøavtrykk og inneklima gjennom modernisering av energisystemene. 

Aust-Agder Fylkeskommune har gjennomført en rekke energieffektiviseringstiltak ved fem av åtte videregående skoler. Det er Møglestu i Lillesand, Dahlske i Grimstad, Setesdal i Hornes, Arendal og Risør. Avhengig av strømpris har fylkeskommunen beregnet årlige energibesparelser til rundt 850 000 kroner. Miljøgevinstene med bedre inneklima og helse er også betydelige.
Totalt dekker de fem skolene et areal på 47.600 kvadratmeter. Før energieffektiviseringstiltakene hadde de et totalt energiforbruk på 141,6 kWh per kvadratmeter per år. Tiltakene reduserte dette med 20,2 kWh. Sparte energimengde lå på mellom 14 kWh per kvadratmeter per år og 29 kWh.

Mer om dette kan leses her på VVS aktuelt.

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no