• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Aktuelt / Færre mistet livet i arbeidsulykker i 2012

Færre mistet livet i arbeidsulykker i 2012

41 personer mistet livet mens de var på jobb i 2012. Det er 11 færre enn i 2011.

Gjennomsnittlig har 44 personer mistet livet på jobb de siste ti årene. I 2011 var tallet 52 omkomne. Det høye antallet arbeidsskadedødsfall i 2011 kan knyttes til at 11 mennesker omkom på jobb 22. juli 2011.

Arbeidsskadedødsfall omfatter her kun det landbaserte arbeidslivet, som er Arbeidstilsynets myndighetsområde, og er foreløpige tall.

Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde 9 personer i 2012, mot 11 i 2011. I industrien døde 5 i 2012, mot 9 i 2011. I transport og lagring ble det registrert 4 arbeidsskadedødsfall, det sammen som i 2011. I primærnæringene omkom 8 personer, mot 4 i 2011.

Mer om dette kan leses her byggfakta.no

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no