• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Fagområder / Automatisering

Automatisering

Det er økt fokus på energibesparelser i dagens moderne samfunn. Lavt energiforbruk høyner verdien på bygninger og gir lavere driftskostnader. For å tilfredsstille kravene til energieffektive bygg fokuserer vi derfor mye på automatisering, styring og overvåking. Oppgavene innen automatisering omfatter også prosessanlegg for VA-sektoren.

Stadig mer avanserte tekniske løsninger byr på større utfordringer innen automatisering.
Dagens automatiseringsutstyr utnytter IT-nettverk til kommunikasjon. Dette skjer ved økende bruk av nettverksbaserte styresystemer. Klimastyring, nødlys, lysstyringer, energimålinger og andre integrerte anleggsdeler knyttes i dag opp mot toppsystemer i automatiseringsanlegget for effektiv og oversiktlig betjening. Eldre automatiseringsanlegg kan integreres mot nye. Automasjon fungerer som et knutepunkt for instrumentering, elektro- og VVS-installasjoner. Til disse oppgavene stiller vi med erfarne, kompetente medarbeidere.

Stikkord for arbeidsoppgavene er: Automatisering i bygg, SD-anlegg, integrasjon i toppsystemer, energioppfølging EOS, instrumentering og overvåking, styring og regulering.

Hinnstein AS har lang erfaring innen automatisering. Gjennom vår tverrfaglige kompetanse kan vi løse krevende oppgaver. Med riktig automatiseringsanlegg bidrar vi med økt effektivisering og lavere energikostnader.

Hinnstein AS medvirker i alle typer studier og faser i prosjekter: Forprosjekt, anskaffelse, detaljprosjekt, oppfølging og idriftsettelse av anlegg. Vi er også sterke på problemløsing i eksisterende anlegg. 

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no