• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Fagområder / Prosjektadministrasjon

Prosjekt - og byggeledelse

Hinnstein har både offentlige og private oppdragsgivere der vi bistår i oppfølging av både små og store byggeprosjekter i alle faser. Vi følger opp utførelsen i prosjektene, og sikrer at den er i henhold til de spesifikasjoner og krav i avtaler mellom byggherre og entreprenører/leverandører. 

Byggeklossen barnehage

Tiltakshavers (byggherres) støttespiller

I ethvert byggeprosjekt er det hektiske og krevende prosesser der det må tas riktige beslutninger til rett tid. Da er kommunikasjon mellom de involverte parter av avgjørende betydning. Ulike entreprisemodeller stiller krav til kompetanse og fleksible organisasjoner. Med bakgrunn i vår tverrfaglige kompetanse sikrer vi at utførelsen er i henhold til økonomi og spesifikasjoner. Innehar vi ikke kompetansen selv, har vi samarbeidspartnere som ivaretar denne kompetanse.

Våre tjenester ved prosjekt og byggeledelse:

  • Anskaffelse og innkjøp
  • Bistand/rådgiving ved juridiske spørsmål i forbindelse med kontrakts-spørsmål
  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • SHA- (HMS-) planer og oppfølging ved utførelse
  • Teknisk kontroll av anlegg
  • Tids- og økonomikontroll, kostnader
  • Uavhengig kontroll 

Tilbud- og anskaffelsesfase

I dag stilles det flere krav til en anskaffelses-prosedyre. Hinnstein bistår byggherrer med utlysning, kontrahering og kontraktsforhandling slik at prosedyrer er i henhold til gjeldene forskrifter og regler. 

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no