• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Fagområder / Vann- og miljøteknikk

Vann- og miljøteknikk

Hinnstein har bred kompetanse og lang erfaring innen vann- og miljøteknikk. Vi tilbyr rådgivningstjenester innen en rekke områder for både offentlige og private oppdragsgivere. Vi utfører prosjektering av alle typer transportsystemer for vann og avløp (også undervannsledninger og NoDig-metoder), og innehar kompetanse og programvare for å ivareta dimensjonering, detaljprosjektering og oppfølging i utførelsesfasen.

Med Hinnsteins tverrfaglige miljø og samarbeidspartnere innen renseteknologi både på vann- og på avløpssiden, og kan vi påta oss alle deler av prosjektering av vann- og avløpsrenseanlegg, for både små og mellomstore vann- og avløpsrenseanlegg.

Hinnstein AS vann- og miljøteknikk har deltatt i prosjektering av: 

  • Vann og avløp i nye byggefelt
  • Fornyelse av vann og avløp i bygater
  • Høydebasseng
  • Overføringsledninger
  • Avløpsrenseanlegg
  • Vannrenseanlegg
  • Utvidelse av forsyningssoner
  • Utredning hovedplaner VA

Hinnstein holder seg oppdatert på regelverket innen vann- og miljøteknikk og prosjekterer anlegg for å sikre lang levetid og ressursmessige og kostnadseffektive løsninger.

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no