• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter

Nyheter

Flåtta boligfelt

Hinnstein AS prosjekterer infrastruktur i Flåtta boligfelt på Liland for Flåtta Eiendom AS.

Denne uken var vi på befaring for å registrere faktiske forhold som underlag for prosjekteringsarbeidet. Vi hadde med oss landmåler for å måle inn objekter med GPS som deretter tas inn i prosjekteringsverktøyet. Prosjektering skal være ferdig i løpet av 2019.

Ny medarbeider innen bygg- og anleggsteknikk

Stine Sareussen (24) er ansatt som ingeniør i Hinnstein AS innen bygg- og anleggsteknikk, og startet hos oss 1. november 2018.

Ny fagkoordinator ved bygg- og anleggsteknikk

Olav Frantzen (64) er ansatt som fagkoordinator i Hinnstein AS i faggruppe bygg- og anleggsteknikk og startet hos oss 01. november 2018.

Ny medarbeider innen vann- og miljøteknikk

Bertil Munkeby (32) er ansatt som Ingeniør i Hinnstein AS i faggruppe vann- og miljøteknikk og startet hos oss 27. august 2018.

Hilde Svenning ny daglig leder i Hinnstein

Hilde Svenning tiltrer som ny daglig leder i Hinnstein 1.mars 2019.

Ny medarbeider innen areal og samferdsel

Stian Johansen er ansatt som sivilingeniør innen areal og samferdsel i Hinnstein AS.

Ny medarbeider innen VA-teknikk

Maria Caroline Paulsen (28) er ansatt som sivilingeniør på vann- og miljøteknikk i Hinnstein AS. 

Ny medarbeider innen VVS-teknikk

Kristian Bang Rødseth er ansatt som ingeniør innen VVS-teknikk i Hinnstein AS.

Norges Arktiske Universitetet, campus Harstad har fått ny kantine

Glassfasade

Ønsket om en større kantine har eksistert siden lenge før høgskolen gikk inn i Norges Arktiske Universitet. Nå er prosjektet realisert.

VA Gamle Kirkevei

Hinnstein AS har prosjektert utskifting av vann- og avløpsledninger i Skarveien for oppdragsgiver Harstad kommune. I samme prosjekt fornyer de vann- og avløpsledninger også i Hans Egedes gt. Etter dette står deler av Rollnesveien, Trillingen, og til slutt Gamle Kirkevei for tur. Med separering av spillvann og overvann i dette prosjektet oppnås full separering av spillvannet og overvann fra øverst mellom Trillingen og Utsikten til sjø. 

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no