• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter

Nyheter

KNM Maud

Hinnstein AS utfører rådgivningstjenester for planlegging og bygging av Sjøforsvarets nye logistikkfartøy, KNM Maud.

 

KNM Maud

Ny medarbeider innen bygg- og konstruksjonsteknikk

Christian Magnussen (29) er ansatt som sivilingeniør innen bygg- og konstruksjonsteknikk i Hinnstein AS. 

LKAB Narvik

Hinnstein har rollen teknisk byggeledelse for LKAB i Narvik.

Rolf Inge Jensen fra Hinnstein er utstasjonert på LKAB sitt anlegg som teknisk byggeleder. Prosjektet omfatter ny siktestasjon, flere omlastingspunkt og en prøvetakerstasjon for prøvetaking av produkter. Det har vært utbygging av ny utskipingskai som er overlevert, det gjenstår blant annet å montere ny utlaster. Total kostnad er overkant av 1 milliard kroner.

LKAB Oversiktsbilde

Illustrasjon. Eksisterende utlaster til venstre.

Høgskolen i Harstad

Hinnstein prosjekterer utbygging for Statsbygg 

Hinnstein ivaretar rollene

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL)

Rådgivende Ingeniør Bygg (RIB)

Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE)

Rådgivende Ingeniør VVS (RIV).

A3 Arkitektkontor har rollene Arkitekt (ARK) og Ansvarlig Søker (SØK).

Ny medarbeider innen vann -og miljøteknikk

Arne Harald Karlsen (48) er ansatt som ingeniør i Hinnstein AS på fagområde Vann- og Miljøteknikk. Stillingen omfatter hovedsakelig VA-teknikk.

Ny medarbeider i Hinnstein

Sveinung Ims (39) er ansatt som sivilingeniør energi i Hinnstein AS. Stillingen omfatter blant annet fagområdene energi-, fjernvarme- og vvs-teknikk.

Energiattest

Energimerking av yrkesbygg

Alle yrkesbygninger over 1000m2skal til enhver tid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av kvalifisert personell, og det er byggeier som har ansvar for at energimerking blir gjennomført. Energimerket definerer bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan eier/ leier bruker bygningen.

Hinnstein er med på Statnetts storprosjekt.

Statnett er i gang med bygging av 150 km med ny 420 kV ledning, og fire stasjoner skal utvides; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. Kostnaden er estimert til mellom 3,2 og 3,7 milliarder.

VVA St Olavs gt

Harstad kommune, v/ Drift- og utbyggingstjenesten er nå i gang med et stort vei-, vann- og avløpsprosjekt i St Olavs gt i Harstad. Prosjektet er i utgangspunktet et veiprosjekt gjennom «veipakken», og omfatter bygging av fortau langs St Olavs gt, fra Gamle Kirkevei i nord til Borgveien i sør.

Fjernvarmeutbygging i Harstad

Hinnstein AS har de siste årene utført mange oppdrag for Statkraft Varme AS i fjernvarmeutbyggingen i Harstad. Vi har utført blant annet:

  • prosjektering og byggeledelse av fjernvarme rørtrasèer
  • prosjektering og byggeledelse av Hamneset energisentral
  • prosjektering og byggeledelse av fjernvarmetilknytning på Harstad Sykehus
  • teknisk bistand i ulike mindre deloppdrag (innkjøp/ kontraktsinngåelser/ etc)

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no