• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter / Energiattest

Energiattest

Energimerking av yrkesbygg

Alle yrkesbygninger over 1000m2skal til enhver tid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av kvalifisert personell, og det er byggeier som har ansvar for at energimerking blir gjennomført. Energimerket definerer bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan eier/ leier bruker bygningen.

Hinnstein energiattest

Energiattesten omfatter blant annet:

Energikarakteren

Karakter fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov (kWh/m2). Energikarakteren er basert på en simulering av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Oppvarmingskarakteren

Denne gir informasjon om hvorvidt energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ikke noe om hvor mye energi bygningen krever, kun i hvilken form energien leveres.

Tiltaksliste

I energiattesten fremgår også en liste med tiltak som kan bidra til å gjøre bygningen mer energieffektiv, redusere energibruken og dermed kunne hjelpe byggeier med å spare penger. Her kan eventuelle tiltak som etterisolering/ utskiftning av vinduer/ installering av mer effektiv varmegjenvinning/ osv. være eksempler. Eier du en yrkesbygning over 1000 m2, trenger energirådgivning eller få utarbeidet en energiattest? Ta kontakt med noen av Hinnsteins dyktige medarbeidere så hjelper vi deg med å spare penger!

Kontakt

Sveinung Ims, siv. ing.

sveinung@hinnstein.no

mob. 911 11 949

www.hinnstein.no

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no