• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter / Fjernvarmeutbygging i Harstad

Fjernvarmeutbygging i Harstad

Hinnstein AS har de siste årene utført mange oppdrag for Statkraft Varme AS i fjernvarmeutbyggingen i Harstad. Vi har utført blant annet:

  • prosjektering og byggeledelse av fjernvarme rørtrasèer
  • prosjektering og byggeledelse av Hamneset energisentral
  • prosjektering og byggeledelse av fjernvarmetilknytning på Harstad Sykehus
  • teknisk bistand i ulike mindre deloppdrag (innkjøp/ kontraktsinngåelser/ etc)

Oppdragene er meget interessante og krever arbeide innen mange fagdisipliner, herunder Vei, VA, VVS, Bygg, Elektro, Automasjon, samt Bygge- og Prosjekteringsledelse. Statkraft Varme AS ønsker i største utstrekning å benytte lokal kompetanse og lokale leverandører i sine prosjekter. Vi er stolte av vårt arbeide, og er glade for å ha Statkraft Varme AS som èn av våre største oppdragsgivere.

 

Håvard energisentral komprimert

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no