• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter / Hinnstein AS er med som rådgivende ingeniør byggeteknikk på Harstad best beliggende leilighetsprosjekt !

Hinnstein AS er med som rådgivende ingeniør byggeteknikk på Harstad best beliggende leilighetsprosjekt !

Perlen vil bestå av 46 leiligheter fra 43 til 151 kvadratmeter.

Konstruksjonen består av 10 etasjer boligblokk over terreng uten kjeller.

 

Parkering i 1 etasje, boder og terrasser i 2 etasje. Prefabrikkerte betongkonstruksjoner som hulldekker i alle etasjedekkene (HD200 og HD265). Taket vil utføres med Lett-Takselementer. 100mm påstøp i dekke over 1. og 2. etasje pga. skjærkrefter fra jordskjelv. Byggets bæresystem består av stålsøyler og -bjelker, samt betongvegger og –søyler som fører lastene ned til grunnen. Det benyttes stålkjernepeler til fjell med grunndragere (tie-beams) for å koble alle pelehoder sammen etter kravet i Eurokode 8. Det vil bli nyttet forskjellige dimensjoner stålkjernepeler. Ø90, Ø120, Ø150 og Ø180, alle enkle og vertikale.

Bygget ligger helt i sjøkanten, endog noe av bygget står helt ut i sjøen. Langs sjøsidene lages det en pelerad med betongbjelke opp på og hulldekker fra bjelke inn til bygget.

 

Vi benytter Strusofts FEM-Design til lastberegninger og Autodesk Revit 2014 for modellering og prosjektering.

Render II-I

Se boka om Perlen og Perlens hjemmeside her!

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no