• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter / Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Harstad

Hinnstein prosjekterer utbygging for Statsbygg 

Hinnstein ivaretar rollene

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL)

Rådgivende Ingeniør Bygg (RIB)

Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE)

Rådgivende Ingeniør VVS (RIV).

A3 Arkitektkontor har rollene Arkitekt (ARK) og Ansvarlig Søker (SØK).

Kantine og kantinekjøkken på Høgskolen i Harstad skal utvides og rehabiliteres. Statsbygg kontraherte i vinter Hinnstein og A3 Arkitektkontor til å tegne og prosjektere en utvidelse av kantinen. Forprosjekt er levert og prosjekteringsgruppen arbeider nå med detaljprosjektet. Det har vært avholdt brukermøter og prosjekteringsgruppen utfører arbeidene i nært samarbeid med Høgskolen i Harstad (leietaker), Studentsamskipnaden (kantinedrifter) og Statsbygg (byggeier).

Høgskolen i Harstad

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no