• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter / VVA St Olavs gt

VVA St Olavs gt

Harstad kommune, v/ Drift- og utbyggingstjenesten er nå i gang med et stort vei-, vann- og avløpsprosjekt i St Olavs gt i Harstad. Prosjektet er i utgangspunktet et veiprosjekt gjennom «veipakken», og omfatter bygging av fortau langs St Olavs gt, fra Gamle Kirkevei i nord til Borgveien i sør.

Vann- og avløpsrør i St Olavs gt er i hovedsak fra 50- 60 tallet, med lekkasjeutsatte vannledninger, og vann og avløpsledninger skiftes derfor ut i sin helhet, samtidig som det også legges ned overvannsledninger. Også fjernvarme, fra Skoleveien fram til eksisterende fjernvarmeanlegg ved Olavsgården, etableres i dette anleggsarbeidet. Det samme gjelder kabel- og trekkerør for en del kabeletater.

Hinnstein AS har vært prosjekterende for alle fag i dette prosjektet, som omfatter 1700 meter vann-, spillvanns- og overvannsledninger, 85 kummer, ny kulvert for Botnelva, fornying av 1400 meter vei i forbindelse med vann- og avløpsanlegget, inkl oppbygde gangfelt, samt bygging av 1400 meter fortau. I tillegg har Hinnstein prosjektert nytt gatelysanlegg , 900 meter med fjernvarme, og murer langs den trange gaten. Hinnstein AS sto også for kontraheringen.

Det er hele 270 husstander som berøres direkte av utbyggingen. I tillegg er det to skoler, et sykehjem og en barnehage langsetter anleggsområdet.

Nydals Maskinstasjon AS vant tilbudskonkurransen, og inngikk kontrakt med Harstad kommune på nesten kr 55 millioner. Anleggsarbeidet startet opp like før jul 2013, og er beregnet å vare fram til august 2015.

Rådgivere fra Hinnstein bistår Harstad kommune i byggefasen.

 

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no