VA Gamle Kirkevei

Hinnstein AS har prosjektert utskifting av vann- og avløpsledninger i Skarveien for oppdragsgiver Harstad kommune. I samme prosjekt fornyer de vann- og avløpsledninger også i Hans Egedes gt. Etter dette står deler av Rollnesveien, Trillingen, og til slutt Gamle Kirkevei for tur. Med separering av spillvann og overvann i dette prosjektet oppnås full separering av spillvannet og overvann fra øverst mellom Trillingen og Utsikten til sjø.

Harstad Maskin AS er utførende entreprenør. Anleggsarbeidet vil foregå fram mot til rundt årsskiftet 2016/2017, men sluttopprydding og asfaltering av de siste berørte veiene våren 2017.

Figur: Montering av vannkum i Skarveien ved UNN