Aktuelt

Varsel om planstart, Reguleringsendring, Småbåthavn Harstad sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid iht reguleringsendring etter PBLs §12-14 2.ledd. Iht Plan- og Bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for reguleringsendring av gjeldende plan Småbåthavn Harstad sentrum (PID 720), Harstad Kommune. Endringen gjelder areal i eller i nærhet til Ottar Håløygs plass. Se vedlagte kartutsnitt nederst i […]

Varsel om planstart – Gangsåsveien 27A og 27B

Varsel om oppstart av planarbeid iht reguleringsendring etter PBLs §12-14 2.ledd. Reguleringsplanen Øvre Gangsås (PID 261) og reguleringsendringen Gangsåsveien 27B (PID 261-2). Iht Plan- og Bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for reguleringsendring av gjeldende plan Øvre Gangsås, nærmere bestemt for eiendommene tilknyttet boligene Gangsåsveien 27A og 27B […]

Varsel om planstart – Krokveien 4

Iht Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Krokveien 4, Harstad kommune, som vist på kart i pdf nederst i saken. Bakgrunnen for planarbeidet Området er nylig utbygd med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan. Tiltakshaver er eier av de eiendommen gnr/bnr 58/540 i Harstad, og ønsker å […]

Varsel om planstart – Del av Slettmo, gnr 23 bnr 28, Lødingen

Iht Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Slettmo på Erikstad, Lødingen Kommune, som vist på kartutsnitt vedlagt under. Bakgrunnen for planarbeidet Tiltakshaver er eier av eiendommen gnr/bnr 23/28 på Slettmo på Erikstad, og ønsker å regulere en mindre del av eiendommen til fritidsbebyggelse. Planen skal […]

Varsel om planstart – Del av Grøtavær, gnr 97 bnr 169, 170 og 190.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for område på Grøtavær i Harstad kommune. Iht Plan- og Bygningslovens §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Grøtavær på Grytøya, Harstad Kommune, som vist på vedlagte kartutsnitt. Bakgrunnen for planarbeidet Tiltakshaver er eier av de tre eiendommene gnr/bnr 97/169, 170 og 190 på Grøtavær, […]