Oppføringer av wpadmin

Detaljregulering boligtomter Brovingen

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved utvidet planområde for detaljregulering av boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen i plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Hinnstein søker ny medarbeider

Vi ønsker å ansette Bygningsingeniør (RIB) På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå sivilingeniør/ingeniør i bygg- og konstruksjonsteknikk. Du blir del av et sterkt tverrfaglig ingeniørmiljø med 20 sivilingeniører/ingeniører. Kontakt Fagkoordinator bygg- og konstruksjonsteknikk, Olav Frantzen (464 41 410) eller daglig leder, Hilde Svenning (909 72 216) for mer informasjon.

Hinnstein søker ingeniørstudent

Er du interessert i bedriftsutvikling og entreprenørskap? KUPA og UiT søker studenter til å delta på KUPA Innovasjonsstudent, der hensikten er å koble studenter med innovative virksomheter i Sør-Troms, Midt-Troms og Ofotregionen. Internshipet vil være knyttet opp mot virksomhetens innovasjons- og utviklingsprosjekter. Som deltager får du mulighet til å delta på tre faglige samlinger om […]