Oppføringer av wpadmin

VA Gamle Kirkevei

Hinnstein AS har prosjektert utskifting av vann- og avløpsledninger i Skarveien for oppdragsgiver Harstad kommune.

KNM Maud

Hinnstein AS utfører rådgivningstjenester for planlegging og bygging av Sjøforsvarets nye logistikkfartøy, KNM Maud.