Flåtta boligfelt

Hinnstein AS prosjekterer infrastruktur i Flåtta boligfelt på Liland for Flåtta Eiendom AS.

Denne uken var vi på befaring for å registrere faktiske forhold som underlag for prosjekteringsarbeidet. Vi hadde med oss landmåler for å måle inn objekter med GPS som deretter tas inn i prosjekteringsverktøyet. Prosjektering skal være ferdig i løpet av 2019.

Når det skal etableres nye boligfelt må man lage planer for offentlig infrastruktur, herunder veger, fortau, belysning samt vann, avløp og overvannshåndtering. Det planlegges også strømtilførsel og tele/data. Planene danner grunnlag for entreprenørens arbeid med å bygge infrastrukturen.

Figur: Arne Harald fra Hinnstein i dialog med landmåler og en representant fra det lokale vannverket.

Boligfeltet vil bestå av en blanding mellom eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det skal etableres et torgområde med trekai og flytebrygge for gjester. Det er fokus på god arkitektonisk utforming av området.

Figur: Strandsonen nedenfor boligfeltet. Her planlegges flytebrygge for gjester.

 

Ny medarbeider innen bygg- og anleggsteknikk

Stine Sareussen (24) er ansatt som ingeniør i Hinnstein AS innen bygg- og anleggsteknikk, og startet hos oss 1. november 2018.

Stine er utdannet byggingeniør ved UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik (tidl. HiN), med studieretning konstruksjon og husbygging. Hun har jobbet to år som ingeniør i offentlig sektor før hun grep karrieremuligheten innen rådgivningsbransjen i Hinnstein. Stine er oppvokst og etablert i Harstad, og bruker fritiden til familie, venner og trening.

Ny fagkoordinator ved bygg- og anleggsteknikk

Olav Frantzen (64) er ansatt som fagkoordinator i Hinnstein AS i faggruppe bygg- og anleggsteknikk og startet hos oss 01. november 2018.

Olav er utdannet sivilingeniør, faggruppe Anlegg og byggeteknikk, på NTH (nå NTNU) i Trondheim. Etter endt utdannelse har han 36 års erfaring med detaljprosjektering, prosjekt- og prosjekteringsledelse samt daglig ledelse som ansatt hos rådgivende ingeniørfirma, entreprenører, industriselskap og byggherre (Statens vegvesen). Olav er oppvokst i Honningsvåg og flyttet til Harstad i 1977. Fritiden går for det meste med til familieliv, ski-, sykkel- og fotturer samt oldboys-fotball.

Ny medarbeider innen vann- og miljøteknikk

Bertil Munkeby (32) er ansatt som Ingeniør i Hinnstein AS i faggruppe vann- og miljøteknikk og startet hos oss 27. august 2018.

Bertil er utdannet Byggingeniør med studieretning teknisk planlegging ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) og har tidligere bakgrunn som fagarbeider og maskinfører i Skanska Norge AS med fagbrev i veg- og anleggsfaget. Etter endt ingeniørutdannelse har han fem års erfaring som rådgivende VA-ingeniør i Multiconsult ASA hvor han jobbet mye med detaljprosjektering av forsyningsnett for fjernvarme og detaljprosjektering av flom- og skredsikringstiltak langs jernbane. Etter dette har han jobbet ett år som prosjektleder for VVA-utbygging i Malvik kommune.

Bertil er oppvokst på Stjørdal og har de siste 10 år hatt tilhold i Trondheim. Sommeren 2018 flyttet han med kone og to barn til Harstad. Fritiden går for det meste med til familieliv og sykling.

Hilde Svenning ny daglig leder i Hinnstein

Hilde Svenning tiltrer som ny daglig leder i Hinnstein 1.mars 2019.

Hilde Svenning (foto KUPA)

Hilde Svenning tiltrer som daglig leder i Hinnstein 1.mars 2019. Hun kommer fra stilling som ass.dir og seniorrådgiver i Kunnskapsparken Nord i Harstad (KUPA) og har de siste årene også vært daglig leder i Manoda AS.

Hilde er 57 år, bosatt i Harstad og kommer opprinnelig fra Lødingen.

 

Hilde har lang og bred erfaring som leder og rådgiver. Hun har jobbet mye med bedriftsutvikling, strategi- og markedsarbeid og har et stort nettverk og god kjennskap til næringslivet og mulighetene i regionen.

 

Hilde overtar etter Siri Austgard, som har vært vår daglige leder siden mars 2011. Etter endt fødselspermisjon har Siri etter eget ønske gått inn i fagstilling som sivilingeniør på vår VA-avdeling.

 

I mellomperioden er Sveinung Ims konstituert som daglig leder.

 

Hinnstein ser fram til å få Hilde med på laget 🙂

Ny medarbeider innen areal og samferdsel

Stian Johansen er ansatt som sivilingeniør innen areal og samferdsel i Hinnstein AS.

Stian er oppvokst i nabokommunen Ibestad, men flyttet til Harstad allerede i forbindelse med sin videregående skolegang. Han er nå flyttet tilbake til byen etter seks år i Tromsø.

Tidligere har han jobbet innen oppdrettsnæringen, men fullførte i 2016 en sivilingeniørgrad ved Universitetet i Tromsø. I tillegg til dette har han tatt en rekke fag via UiTs campus i Narvik.

Fritiden liker Stian å bruke på trening, og spesielt har han en forkjærlighet for fotballen.

Ny medarbeider innen VA-teknikk

Maria Caroline Paulsen (28) er ansatt som sivilingeniør på vann- og miljøteknikk i Hinnstein AS. 

Maria er opprinnelig fra Harstad, men har vokst opp i både Oslo og Bergen i senere tid. Hun har en bachelor i Prosessteknologi og en master i Industrial Engineering, samt ekstra utdannelse innen bygg og anlegg som er tatt ved UIT Norges Arktiske Universitet (tidl. HiN).

Maria startet hos oss 1. januar 2018 og var en nyutdannet på søk etter jobb. Fritiden bruker hun til trening, familie og venner, samt reising når anledningen byr seg.

Ny medarbeider innen VVS-teknikk

Kristian Bang Rødseth er ansatt som ingeniør innen VVS-teknikk i Hinnstein AS.

Kristian er hovedsakelig oppvokst i Harstad, men har både jobbet og tatt utdannelse andre steder i inn- og utland.

Han har tidligere jobbet innen markedsføring, økonomi og ledelse, men avsluttet i 2015 en utdannelse innen prosessteknologi ved Høgskolen i Narvik (nå UiT, Campus Narvik).

Fritiden tilbringes med barna, gjerne på hytta på Søsterbekk, men også til trening inne og utendørs.

Norges Arktiske Universitetet, campus Harstad har fått ny kantine

Ønsket om en større kantine har eksistert siden lenge før høgskolen gikk inn i Norges Arktiske Universitet. Nå er prosjektet realisert.

Prosjektet

Statsbygg kontraherte våren 2015 Hinnstein AS og A3 Arkitektkontor AS for prosjektering og utforming av Høgskolen i Harstads nye kjøkken og kantine. Innspill og ønsker fra brukere er ivaretatt i brukerfase og prosjektet ble annonsert som offentlig anskaffelse sommer 2015. Entreprenør kontrahert via generalentreprise høst 2015, og byggefase vinter, vår og sommer 2016.

 

Prosjektet innehar 2 hoveddeler: ombygging av eksisterende samt nytt tilbygg. Ombygging av den eksisterende bygningsmasse har vist seg utfordrende. Inne i bygningen – som tidligere huset Nord‐Norges Salgslag og Brødr. Bothner AS – dukket det opp flere forhold som underveis har måtte ivaretas for å skape bygningen slik den fremstår i dag.

 

Utforming

I utformingen har det vært lagt vekt på at den nye kantinen skal bli et samlingspunkt for studenter og ansatte ved campus Harstad. Det skal være en plass hvor en kan møtes, spise, studere og/ eller ha presentasjoner. Det er tilrettelagt for at kantinen skal være et treffpunkt for ulike aktiviteter, store og små.

 

Selve kjøkkenet er totalt bygd om og ivaretar alle funksjoner som et storkjøkken skal ha. Det nye tilbygget, selve kantinen, er bygd opp med glassfasader i 2 etasjer, og fremstår i dag som Harstads flotteste lokaler – luftige arealer med en utrolig utsikt over innseilingen til Harstad. Bygningen er synlig og visuelt viktig. Åpenheten i fasaden med glass er et utstillingsvindu for universitetet og vitaliserer Havnepromenaden ytterligere.

Den gamle kantinen var liten og hadde akustiske utfordringer. Det er derfor lagt tung vekt på gode akustiske egenskaper i den nye kantinen.

UiT campus Harstad ligger i et tidligere industriområde nær Harstad sentrum. Nærmeste naboer er Harstad kulturhus, Harstad bibliotek og Studentsamskipnadens bygning – det ærverdige, tidligere administrasjonsbygget til Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Utemiljøet er et romslig kaiområde med studentkroa og sammenhengende kaipromenade til Harstad sentrum. Hele området rundt skolen – Hamnneset – er revitalisert og fremstår som en ny, moderne bydel. Nye bygninger har erstattet Nord‐Norges to største slakterier (Nord‐Norges Salgslag og Brødr. Bothner AS), hermetikkfabrikker, lager for Svalbard‐kull og agentur for jernvarer (Staal & Jern).

 

 

Prosjekteringsgruppen

De prosjekterende har arbeidet sammen med Statsbygg, Universitetet og Studentsamskipnaden for å skape gode, varige og fremtidsrettede løsninger. Ombygging av eksisterende bygning i full drift har vært utfordrende for både prosjekterende og entreprenør. Alle fag er prosjektert med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i 3D. Statsbygg og de prosjekterende ønsker med dette å gratulere byen med et flott prosjekt og en flott bygning.

Nede fra venstre: Prosjekteringsleder Håvard Johansen, Siv. Ark. Torunn Valberg, Prosjektleder Roar Blomstrand

Oppe fra venstre: Ing. Tommy Bendiksen, Ing. Gøran Heide, Siv. Ark. Lennart Andreassen, Siv. Ing. Sveinung Ims.

Ing. Ann-Iren Horsevik, Ing. Dan-Erik Antonsen og Siv. Ing. Kjell Stenberg var ikke tilstede ved fotograferingen.

Alle foto: Trym Ivar Bergsmo

VA Gamle Kirkevei

Hinnstein AS har prosjektert utskifting av vann- og avløpsledninger i Skarveien for oppdragsgiver Harstad kommune. I samme prosjekt fornyer de vann- og avløpsledninger også i Hans Egedes gt. Etter dette står deler av Rollnesveien, Trillingen, og til slutt Gamle Kirkevei for tur. Med separering av spillvann og overvann i dette prosjektet oppnås full separering av spillvannet og overvann fra øverst mellom Trillingen og Utsikten til sjø.

Harstad Maskin AS er utførende entreprenør. Anleggsarbeidet vil foregå fram mot til rundt årsskiftet 2016/2017, men sluttopprydding og asfaltering av de siste berørte veiene våren 2017.

Figur: Montering av vannkum i Skarveien ved UNN