KNM Maud

Hinnstein AS utfører rådgivningstjenester for planlegging og bygging av Sjøforsvarets nye logistikkfartøy, KNM Maud.

 

KNM Maud blir Sjøforsvarets største fartøy noensinne. Logistikkfartøyet skal fra 2017 bidra til at Marinen og Natos flåtestyrker kan operere over lang tid både i hjemlige og internasjonale farvann.

Skipet skal øke utholdenheten til kampstyrkene ved å forsyne dem med drivstoff, reservedeler, ammunisjon, forbruksmateriell og sanitet.

 • Lengde: 180,7 meter
 • Bredde: 25,9 meter
 • Deplasement: 26.260 tonn
 • Fart: 18+ knop
 • Rekkevidde: 10.000 nm i en fart på 16 knop
 • Kjernebesetning: 50 pers
 • Laste- og lossekran
 • To tårn på dekk til “Replenishment At Sea” (RAS), hvor man kan levere drivstoff til fartøy og helikopter, samt vann på åpent hav under seiling.
 • Verkstedkapasitet ut over eget behov og kan bistå andre fartøy med vedlikehold. (Maskinverksted, sveiseverksted, elektroverksted, helikopterverksted og snekkerverksted)
 • Hangar med plass til to helikoptre.
 • Sanitet- og sykehuskapasitet (Traumemottak, operasjonsstue, tannlege, laboratorium og medikamentlager).

Hinnstein AS har fagansvar for medisinsk elektro, samt generell elektrostøtte til prosjektet.

KNM Maud til venstre

Ny medarbeider innen bygg- og konstruksjonsteknikk

Christian Magnussen (29) er ansatt som sivilingeniør innen bygg- og konstruksjonsteknikk i Hinnstein AS.

Christian er oppvokst i Svolvær. Etter å ha fullført Bachelor i Allmenn bygg ved Høgskolen i Narvik arbeidet han som avdelingsingeniør i tidligere Bjarkøy kommune. Da Bjarkøy og Harstad kommune ble slått sammen 1. januar 2013 tiltro han som arealplanlegger i nye Harstad kommune inntil han samme år påbegynte Masterutdanning ved Integrert bygningsteknologi i Narvik. Christian er dermed med på å forsterke Hinnstein AS sin satsing på bygg- og konstruksjonsteknikk.

 

På fritiden er han amatørastronom samtidig som han har fått en stadig økende interesse for fysisk fostring, i hovedsak løping.

LKAB Narvik

Hinnstein har rollen teknisk byggeledelse for LKAB i Narvik.

Rolf Inge Jensen fra Hinnstein er utstasjonert på LKAB sitt anlegg som teknisk byggeleder. Prosjektet omfatter ny siktestasjon, flere omlastingspunkt og en prøvetakerstasjon for prøvetaking av produkter. Det har vært utbygging av ny utskipingskai som er overlevert, det gjenstår blant annet å montere ny utlaster. Total kostnad er overkant av 1 milliard kroner.

Illustrasjon. Eksisterende utlaster.

Prosjektene inngår i LKAB sin satsing på Narvik som utskipingshavn for jernmalm fra Kiruna.

Det skal bygges nye transportbånd, ny siktestasjon og et nytt veie-anlegg for malmen. Det nye anlegget skal integreres i det eksisterende anlegget og skal håndtere inntil 9000 tonn i timen. Skanska utfører arbeidene som pågår på land.

Illustrasjon. Ny siktestasjon, ny kai og utlaster.

LKAB planlegger å øke produksjonen med cirka 35 prosent gjennom åpning av nye gruver. Derfor gjennomfører selskapet også investeringer for å øke kapasiteten i Narvik. Det pågår store investeringer i Narvik for øyeblikket. Sist fredag ankom den nye utlasteren fra Gdansk, Polen. En viktig puslebrikke for å kvalitetssikre leveranse til kundene og bidrar til bedre miljø i nærområdet. Dette fremgår av pressemelding fra LKAB.

Illustrasjon av utlasteren i 3D

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Høgskolen i Harstad

Hinnstein prosjekterer utbygging for Statsbygg

Hinnstein ivaretar rollene

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL)

Rådgivende Ingeniør Bygg (RIB)

Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE)

Rådgivende Ingeniør VVS (RIV).

A3 Arkitektkontor har rollene Arkitekt (ARK) og Ansvarlig Søker (SØK).

Kantine og kantinekjøkken på Høgskolen i Harstad skal utvides og rehabiliteres. Statsbygg kontraherte i vinter Hinnstein og A3 Arkitektkontor til å tegne og prosjektere en utvidelse av kantinen. Forprosjekt er levert og prosjekteringsgruppen arbeider nå med detaljprosjektet. Det har vært avholdt brukermøter og prosjekteringsgruppen utfører arbeidene i nært samarbeid med Høgskolen i Harstad (leietaker), Studentsamskipnaden (kantinedrifter) og Statsbygg (byggeier).