Bygg for fremtiden

Hinnstein utfører tverrfaglig og løsningsorientert prosjektering frem til ferdigstillelse av nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Ved konstruksjonsmodellering og dimensjonering benyttes avansert programvare for å oppnå best mulig resurs- og kostnadseffektive løsninger.