Flåtta boligfelt

Hinnstein AS prosjekterer infrastruktur i Flåtta boligfelt på Liland for Flåtta Eiendom AS.

Denne uken var vi på befaring for å registrere faktiske forhold som underlag for prosjekteringsarbeidet. Vi hadde med oss landmåler for å måle inn objekter med GPS som deretter tas inn i prosjekteringsverktøyet. Prosjektering skal være ferdig i løpet av 2019.

Når det skal etableres nye boligfelt må man lage planer for offentlig infrastruktur, herunder veger, fortau, belysning samt vann, avløp og overvannshåndtering. Det planlegges også strømtilførsel og tele/data. Planene danner grunnlag for entreprenørens arbeid med å bygge infrastrukturen.

Figur: Arne Harald fra Hinnstein i dialog med landmåler og en representant fra det lokale vannverket.

Boligfeltet vil bestå av en blanding mellom eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det skal etableres et torgområde med trekai og flytebrygge for gjester. Det er fokus på god arkitektonisk utforming av området.

Figur: Strandsonen nedenfor boligfeltet. Her planlegges flytebrygge for gjester.