LKAB Narvik

Hinnstein har rollen teknisk byggeledelse for LKAB i Narvik.

Rolf Inge Jensen fra Hinnstein er utstasjonert på LKAB sitt anlegg som teknisk byggeleder. Prosjektet omfatter ny siktestasjon, flere omlastingspunkt og en prøvetakerstasjon for prøvetaking av produkter. Det har vært utbygging av ny utskipingskai som er overlevert, det gjenstår blant annet å montere ny utlaster. Total kostnad er overkant av 1 milliard kroner.

Illustrasjon. Eksisterende utlaster.

Prosjektene inngår i LKAB sin satsing på Narvik som utskipingshavn for jernmalm fra Kiruna.

Det skal bygges nye transportbånd, ny siktestasjon og et nytt veie-anlegg for malmen. Det nye anlegget skal integreres i det eksisterende anlegget og skal håndtere inntil 9000 tonn i timen. Skanska utfører arbeidene som pågår på land.

Illustrasjon. Ny siktestasjon, ny kai og utlaster.

LKAB planlegger å øke produksjonen med cirka 35 prosent gjennom åpning av nye gruver. Derfor gjennomfører selskapet også investeringer for å øke kapasiteten i Narvik. Det pågår store investeringer i Narvik for øyeblikket. Sist fredag ankom den nye utlasteren fra Gdansk, Polen. En viktig puslebrikke for å kvalitetssikre leveranse til kundene og bidrar til bedre miljø i nærområdet. Dette fremgår av pressemelding fra LKAB.

Illustrasjon av utlasteren i 3D

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.