Norges Arktiske Universitetet, campus Harstad har fått ny kantine

Ønsket om en større kantine har eksistert siden lenge før høgskolen gikk inn i Norges Arktiske Universitet. Nå er prosjektet realisert.

Prosjektet

Statsbygg kontraherte våren 2015 Hinnstein AS og A3 Arkitektkontor AS for prosjektering og utforming av Høgskolen i Harstads nye kjøkken og kantine. Innspill og ønsker fra brukere er ivaretatt i brukerfase og prosjektet ble annonsert som offentlig anskaffelse sommer 2015. Entreprenør kontrahert via generalentreprise høst 2015, og byggefase vinter, vår og sommer 2016.

 

Prosjektet innehar 2 hoveddeler: ombygging av eksisterende samt nytt tilbygg. Ombygging av den eksisterende bygningsmasse har vist seg utfordrende. Inne i bygningen – som tidligere huset Nord‐Norges Salgslag og Brødr. Bothner AS – dukket det opp flere forhold som underveis har måtte ivaretas for å skape bygningen slik den fremstår i dag.

 

Utforming

I utformingen har det vært lagt vekt på at den nye kantinen skal bli et samlingspunkt for studenter og ansatte ved campus Harstad. Det skal være en plass hvor en kan møtes, spise, studere og/ eller ha presentasjoner. Det er tilrettelagt for at kantinen skal være et treffpunkt for ulike aktiviteter, store og små.

 

Selve kjøkkenet er totalt bygd om og ivaretar alle funksjoner som et storkjøkken skal ha. Det nye tilbygget, selve kantinen, er bygd opp med glassfasader i 2 etasjer, og fremstår i dag som Harstads flotteste lokaler – luftige arealer med en utrolig utsikt over innseilingen til Harstad. Bygningen er synlig og visuelt viktig. Åpenheten i fasaden med glass er et utstillingsvindu for universitetet og vitaliserer Havnepromenaden ytterligere.

Den gamle kantinen var liten og hadde akustiske utfordringer. Det er derfor lagt tung vekt på gode akustiske egenskaper i den nye kantinen.

UiT campus Harstad ligger i et tidligere industriområde nær Harstad sentrum. Nærmeste naboer er Harstad kulturhus, Harstad bibliotek og Studentsamskipnadens bygning – det ærverdige, tidligere administrasjonsbygget til Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Utemiljøet er et romslig kaiområde med studentkroa og sammenhengende kaipromenade til Harstad sentrum. Hele området rundt skolen – Hamnneset – er revitalisert og fremstår som en ny, moderne bydel. Nye bygninger har erstattet Nord‐Norges to største slakterier (Nord‐Norges Salgslag og Brødr. Bothner AS), hermetikkfabrikker, lager for Svalbard‐kull og agentur for jernvarer (Staal & Jern).

 

 

Prosjekteringsgruppen

De prosjekterende har arbeidet sammen med Statsbygg, Universitetet og Studentsamskipnaden for å skape gode, varige og fremtidsrettede løsninger. Ombygging av eksisterende bygning i full drift har vært utfordrende for både prosjekterende og entreprenør. Alle fag er prosjektert med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i 3D. Statsbygg og de prosjekterende ønsker med dette å gratulere byen med et flott prosjekt og en flott bygning.

Nede fra venstre: Prosjekteringsleder Håvard Johansen, Siv. Ark. Torunn Valberg, Prosjektleder Roar Blomstrand

Oppe fra venstre: Ing. Tommy Bendiksen, Ing. Gøran Heide, Siv. Ark. Lennart Andreassen, Siv. Ing. Sveinung Ims.

Ing. Ann-Iren Horsevik, Ing. Dan-Erik Antonsen og Siv. Ing. Kjell Stenberg var ikke tilstede ved fotograferingen.

Alle foto: Trym Ivar Bergsmo