Ny medarbeider innen bygg- og konstruksjonsteknikk

Christian Magnussen (29) er ansatt som sivilingeniør innen bygg- og konstruksjonsteknikk i Hinnstein AS.

Christian er oppvokst i Svolvær. Etter å ha fullført Bachelor i Allmenn bygg ved Høgskolen i Narvik arbeidet han som avdelingsingeniør i tidligere Bjarkøy kommune. Da Bjarkøy og Harstad kommune ble slått sammen 1. januar 2013 tiltro han som arealplanlegger i nye Harstad kommune inntil han samme år påbegynte Masterutdanning ved Integrert bygningsteknologi i Narvik. Christian er dermed med på å forsterke Hinnstein AS sin satsing på bygg- og konstruksjonsteknikk.

 

På fritiden er han amatørastronom samtidig som han har fått en stadig økende interesse for fysisk fostring, i hovedsak løping.