Ny medarbeider innen vann- og miljøteknikk

Bertil Munkeby (32) er ansatt som Ingeniør i Hinnstein AS i faggruppe vann- og miljøteknikk og startet hos oss 27. august 2018.

Bertil er utdannet Byggingeniør med studieretning teknisk planlegging ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) og har tidligere bakgrunn som fagarbeider og maskinfører i Skanska Norge AS med fagbrev i veg- og anleggsfaget. Etter endt ingeniørutdannelse har han fem års erfaring som rådgivende VA-ingeniør i Multiconsult ASA hvor han jobbet mye med detaljprosjektering av forsyningsnett for fjernvarme og detaljprosjektering av flom- og skredsikringstiltak langs jernbane. Etter dette har han jobbet ett år som prosjektleder for VVA-utbygging i Malvik kommune.

Bertil er oppvokst på Stjørdal og har de siste 10 år hatt tilhold i Trondheim. Sommeren 2018 flyttet han med kone og to barn til Harstad. Fritiden går for det meste med til familieliv og sykling.