Et kompetanseteam du kan stole på

Hinnstein AS er et selskap som tilbyr tverrfaglige ingeniørtjenester innen planlegging og prosjektering av bygningsteknikk, arealutvikling, energi, VVS, infrastruktur, vann og miljø. Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte.

Hinnstein AS skal være en ledende bedrift innen tverrfaglig rådgiving, planlegging og ingeniørfaglig prosjektering. Vi yter kompetansebasert bistand på økonomisk uavhengig basis. Hovedområdet for vår virksomhet er Nord-Norge, men vi påtar oss også oppdrag i resten av landet. Våre oppdragsgivere er offentlige så vel som private aktører.

Årlig utfører Hinnstein AS et stort antall oppdrag både i privat virksomhet og i offentlig forvaltning i inn- og utland. Flere av disse er store og langvarige prosjekter der flerfaglig laginnsats dominerer, mens andre kan være små, kortvarige studier og forprosjekter der spisskompetanse og rådgivererfaring er dominerende innsatsfaktorer.

Som rådgivere ønsker vi å trekkes tidlig inn i prosjektet slik at vi kan utvikle og integrere løsninger i en bærekraftig helhet. Hinnstein AS dekker et bredt spekter av tjenester innenfor alle faser av et prosjekt, fra de tidligste konseptstudier og forprosjekter via prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter til endelig ferdigstillelse av et anlegg og drifting av tekniske anlegg.

Hinnstein AS eies i sin helhet av de ansatte. De ansatte eier også eiendommen Normanns gate 3 (kontorsted til Hinnstein AS), via eiendomsselskapet Hinnstein Eiendom AS.