Medlem i RIF

Firmaet er medlem av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), og har høyt kvalifiserte medarbeidere med mange års erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet (se nærmere under linken ”Medarbeidere”). Dette medlemskapet er et kvalitetsstempel som viser at vi kan tilby solid faglig kompetanse, er godt organisert, har gode kvalitetssikringsrutiner og kan tilby nøytral rådgiving.

 Hinnstein AS er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

Foretaket er godkjent innenfor følgende 18 godkjenningsområder:

– Prosjekterende Arkitektur 2
– Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 3
– Prosjekterende Utearealer og landskapsutforming 3
– Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering 3
– Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 3
– Prosjekterende Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg 3
– Prosjekterende Ventilasjon- og klimainstallasjoner 3
– Prosjekterende Brannkonsept 2
– Prosjekterende Løfteinnretninger 3
– Prosjekterende Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 3
– Utførende Innmåling og utstikking av tiltak 3
– Uavhengig kontrollerende Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 3
– Uavhengig kontrollerende Overordnet ansvar for kontroll 3
– Prosjekterende Brannalarm, nødlys og ledesystem 3
– Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 3
– Prosjekterende Geoteknikk 2
– Prosjekterende Bygningsfysikk 2
– Uavhengig kontrollerende Konstruksjonssikkerhet 2

Godkjenningen er gyldig til 08.09.2017