Visjon & verdier

Hinnstein AS har som målsetting å utføre høyt kvalifisert planlegging og rådgivning innen fagområdene:

  • Prosjektadministrasjon (prosjektledelse, byggeledelse)
  • Bygge- og anleggsteknisk prosjektering
  • Samferdselteknikk og arealplanlegging
  • Vann- og miljøteknikk
  • Elektroteknikk og IKT
  • VVS- energi og klimateknikk
  • Sentral driftskontroll

Hinnstein AS skal gjennomføre sine oppdrag etter godt innarbeidede rutiner, med kreative og effektive arbeidsformer. Vi har som målsetting at vårt kvalitetssystem skal sertifiseres etter NS-EN 9000-serien.

Hinnstein AS tar sikte på å ansette høyt kvalifiserte medarbeidere og gjennom aktiv etterutdannelse videreutvikle og høyne våre medarbeideres kompetanse.

Vi tar sikte på å anvende moderne tekniske hjelpemidler i vår prosjektering og rådgivning. Gjennomarbeidede rutiner basert på datateknikk er en grunnleggende del av vår virksomhet.

Hinnstein AS ønsker å være en ettertraktet partner for oppdragsgiverne. For å kunne tilby komplette leveranser søker vi allianser og danner team med eksterne arkitekter og rådgivende ingeniører – dette for å supplere egne kompetanseområder.