Elektroteknikk

Vi er i økende grad avhengig av velfungerende elektriske anlegg samt IT-systemer. I Hinnstein har vi elektrokompetanse på fremtidsrettede løsninger og kan tilby våre kunder kvalitet og kostnadseffektive løsninger.

Vi tilbyr alt fra utarbeidelse av kravspesifikasjoner/funksjonsbeskrivelser til full prosjektering. Tilstandsanalyser utgjør også en del av våre tjenester. Hinnstein AS har erfaring og kompetanse som dekker alt fra mindre til større og komplekse anlegg.

Vi har kompetanse på prosjektering av tekniske anlegg i alle kategorier bygg og anlegg med beskrivelse av alternative systemløsninger innen

  • jordingsanlegg, lynavlederanlegg
  • høyspente og lavspente fordelingsanlegg
  • nød- og reservekraft og UPS-anlegg
  • heisanlegg
  • automatisering og alarmanlegg
  • systemintegrasjon/ buss-systemer
  • belysning
  • strukturerte spredenett for telefoni og data
  • ENØK og energiutredninger
  • EX-anlegg

Hinnstein AS medvirker i alle prosjektfaser: Studier, forprosjekt, anskaffelse, detaljprosjekt, oppfølging og idriftsettelse av anlegg. Vi er også sterke på problemløsing i eksisterende anlegg.