VVS – energi- og klimateknikk

Vi ønsker å bidra til at våre oppdragsgivere skal få fremtidsriktige og ressurseffektive løsninger gjennom de tekniske systemer som vi planlegger. Hinnstein AS legger til rette for at både vår breddekunnskap og spisskompetanse skal komme oppdragsgiverne til gode.

Våre oppdrag omfatter prosjektering av sanitærsystemer, varmeanlegg, klimaanlegg, varmepumpesystemer, kjøletekniske anlegg, teknisk byggeledelse og prosjektoppfølging. Hinnstein AS har lang erfaring med dimensjonering av ventilasjonstekniske anlegg i bygninger. Vi har kompetanse innen valg av energikilde i varmesystemer, distribusjonssystemer og ulike former for energileveranse i bygninger.

Som rådgivere innen energi- og miljøteknikk er vi bevisste på å minimere energibehov og å integrere fornybare energikilder i prosjektene. Med vår tverrfaglige kompetanse ser vi helheten i energieffektive løsninger for bygninger. Vi har både verktøy og kompetanse for å kontrollere om de prosjekterte løsninger ivaretar gjeldene energikrav og vi utfører energimerking av bygninger.

Med kunnskap om energi, klima og miljø sikrer vi at løsningene blir holdbare og driftssikre for våre oppdragsgivere. Vi deltar aktivt i samtlige faser i prosjektene og våre ytelser omfatter alt fra tidligfase rådgivning og forprosjektstudier til byggeplassoppfølging og overlevering. Våre oppdrag finnes innen statlig, kommunal, samt privat sektor og innbefatter alle bygningstyper og har ulik kompleksitet. Kravene som stilles til energi- og klimatekniske systemer skjerpes stadig og det er derfor viktig at våre medarbeidere holder seg oppdatert på ny teknologi.